Disneyland 1972 Love the old s
Trang Chủ

Lấy id tag tên và ảnh facebook

lấy id (code tag) của bạn hoặc bạn bè để tiện khi tag tên và tag ảnh lên facebook
hướng dẫn: muốn lấy id của ai bạn vào trang cá nhân của người đó copy link ở ảnh họ. Hoặc vào xem ảnh đại diện và copy url trang bạn đang xem.
url có dạng như sau
dạng 1: https://m.facebook.com/photo.php?fbid=351181595063407&id=100005147081902&set=a.115686445279591.17978.100005147081902&source=11&refid=17
dạng 2: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=423888974459335&id=100005147081902&fs
nhập link trang cá nhân của bạn vào khung văn bản và bấm nút lấy id