Polly po-cket
Trang Chủ

Lấy id tag tên và ảnh facebook

lấy id (code tag) của bạn hoặc bạn bè để tiện khi tag tên và tag ảnh lên facebook
hướng dẫn: muốn lấy id của ai bạn vào trang cá nhân của người đó copy link ở ảnh họ. Hoặc vào xem ảnh đại diện và copy url trang bạn đang xem.
url có dạng như sau
dạng 1: https://m.facebook.com/photo.php?fbid=351181595063407&id=100005147081902&set=a.115686445279591.17978.100005147081902&source=11&refid=17
dạng 2: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=423888974459335&id=100005147081902&fs
nhập link trang cá nhân của bạn vào khung văn bản và bấm nút lấy id