Duck hunt
logo

Chatbox|Admin nhận làm wap/web, giá cả thương lượng... Thông tin admin tại mỗi bài viết.
Home · Bang hội ·
* Đăng Nhập hoặc Đăng Kí
để sử dụng hết chức năng của diễn đàn.
Hi, Khách!
HomeBang hội » Thủ thuật » Nokia s40 » Build dự án j2me nặng bằng AIDE
Xuống dưới » Build dự án j2me nặng bằng AIDE
avatar by Pham_loi Pham_loi
Chức vụ:
19:36:16, 05-07-2016

Các bạn chăm chỉ dễ sợ, hào hứng dễ sợ, ham học dễ sơ đến nỗi nokia die lâu rồi đến link kiện cũng không còn vậy mà vẫn ham mê j2me. Nhưng được cái APIs của j2me có ít nên bạn học java bắt đầu với j2me cho dễ. Để build ứng dụng j2me trên Android là không thể các bạn chỉ có thể làm thủ công bằng cách complie bytecode tạo file MF sau đó néng chung với tài nguyên bằng phần mềm khác. AIDE sẽ giúp bạn code siêu nhanh và complie đống mã nguồn mấy trăm cân cũng chỉ mất vài giây. Giống như bao IDE khác muốn complie src cần có thư viện nếu thiếu thì có thể bổ sung. AIDE cũng vậy nó cần thư viện để build và cũng cho phép bạn thêm thư viện "tự chế". Các bạn chỉ cần lấy được bytecode đúng không? Hãy tải thư viện MIDP về thêm vào dự án j2se tạo bởi AIDE và code thôi. Bạn phai lưu được code mới build được do đó bạn nên root. Cách thêm thư viện và code như sau.
Link youtube:

và hậu quả:
img
Nguồn: wtai

Like: 0
Lên trên  Tổng số: 1Trực Tuyến: Khách: 1
Diễn đàn teen Việt Nam
CopyRight 2014