Disneyland 1972 Love the old s
logo

Chatbox|Admin nhận làm wap/web, giá cả thương lượng... Thông tin admin tại mỗi bài viết.
Home · Bang hội ·
* Đăng Nhập hoặc Đăng Kí
để sử dụng hết chức năng của diễn đàn.
Hi, Khách!
HomeBang hội » Wapmaster » PHP » Share code mã hóa và giải mã cơ số 64 - encode and decode base64
Xuống dưới » Share code mã hóa và giải mã cơ số 64 - encode and decode base64
avatar by Pham_loi Pham_loi
Chức vụ:
18:46:52, 03-07-2015

Tạo tập tin mahoa64.php dán code này vào.
<form method="POST" action="?act=ok">
<b>Chuỗi cần mã hóa, giải mã</b><br>
<textarea name="text_base64" style="width:600px;height:250px">
<?php
echo stripslashes($_POST['text_base64');
?>
</textarea>
<br><b>Công việc cần làm là:</b>
<select size="1" name="act"> 
<?php
if (isset($_GET['act')) 
{
if ( 
$_POST['act'=="mahoa")
echo  
"<option selected value=\"mahoa\">Mã hóa cơ số (Base64 Encode)</option>
<option value=\"giaima \">Giải mã cơ số 64 (Base64 Decode)</option>"
;
else
echo  
"<option selected value=\"giaima\">Giải mã cơ số 64 (Base64 Decode)</option>
<option value=\"mahoa\">Mã hóa cơ số 64 (Base64 Encode)</option>"
;
}
else
{
echo  
"<option selected value=\"mahoa\">Mã hóa cơ số 64 (Base64 Encode)</option>
<option value=\"giaima \">Giải mã cơ số 64 (Base64 Decode)</option>"
;
}
?>
</select>
<input type="submit"  value="Thực hiện">
<input type="reset" value="Nhập lại">
</form>
<?php
if (isset($_GET['act',$_POST['text_base64'))
{
if ( 
$_POST['act'=="mahoa")
{
$act ="Mã hóa";
$kq =base64_encode(stripslashes($_POST['text_base64'));
}
else
{
$act ="Giải mã";
$kq =base64_decode($_POST['text_base64');
}
echo  
"<br><br><b>Kết quả $act Base64 là: </b><br><textarea name='ketqua_base64'  style=\"width:600px;height:250px\">$kq</textarea>";
}
?>

Copy code
Lưu lại là xong
Chúc các bạn thành công!

Like: 0
Lên trên  Tổng số: 1Trực Tuyến: Khách: 1
Diễn đàn teen Việt Nam
CopyRight 2014