logo

Chatbox|Admin nhận làm wap/web, giá cả thương lượng... Thông tin admin tại mỗi bài viết.
Home · Bang hội ·
* Đăng Nhập hoặc Đăng Kí
để sử dụng hết chức năng của diễn đàn.
Hi, Khách!
HomeBang hội » Wapmaster » PHP » Share Code gallery ảnh tuyệt đẹp sử dụng JQUERY
Xuống dưới » Share Code gallery ảnh tuyệt đẹp sử dụng JQUERY
avatar by Pham_loi Pham_loi
Chức vụ:
02:00:35, 17-03-2016

Demo: http://tympanus.net/Tutorials/PhotoStack/
img
Download: tonghopviet.com_ photo gallery (Dự phòng)
Yêu cầu host hỗ trợ chạy php
Hoặc bạn muốn chạy ở nhà phải cài localhost hỗ trợ php như: wamp , xxamp, vertrigo....
Sưu tầm bởi Hoàng Thanh
Nguồn: sinhvienit

Like: 0
Lên trên  Tổng số: 1Trực Tuyến: Khách: 1
Diễn đàn teen Việt Nam
CopyRight 2014

pacman, rainbows, and roller s