Ring ring
logo

Chatbox|Admin nhận làm wap/web, giá cả thương lượng... Thông tin admin tại mỗi bài viết.
Home · Bang hội ·
* Đăng Nhập hoặc Đăng Kí
để sử dụng hết chức năng của diễn đàn.
Hi, Khách!
HomeBang hội » Wapmaster » PHP » Share code diễn đàn và mạng xã hội OceanDT.Net Full GameFull mod sử dụng Discuz
Xuống dưới » Share code diễn đàn và mạng xã hội OceanDT.Net Full GameFull mod sử dụng Discuz
avatar by Pham_loi Pham_loi
Chức vụ:
17:46:40, 11-05-2016

Forum và mạng xã hội này mình không dùng nữa nên Share lại cho ai cần. Chỉ có ảnh demo thôi. Link thì die rồi do không ra hạn domain và chuyển sang domain mới này và cũng dùng 1 forum mới tinh luôn ^^!.
Forum OceanDT.Net : ảnh demo cũng bị hỏng rồi. Ai muốn biết thì lên google Search " oceandt.net " rồi chọn tìm kiếm bằng hình ảnh thì nó sẽ là ảnh đầu tiên.

Hoặc xem ảnh nh? tại đây:
img

Mạng Xã Hội Me.OceanDT.Net:
Đây là hình ảnh của Game " Nông trại vui vẻ - QQFarm " khi mình đang chơi ^^!.

[imghttp://vietcoder.org/attachments/oceandt-net-qq1-png.5[/img


[imghttp://vietcoder.org/attachments/oceandt-net-qq2-png.6[/img


Full Data + Code. Tên database là : oceandt_forum.sql (đã có ở trong)

Hướng dẫn qua 1 chút:
- Up hết code lên host rồi vào : config/config_global.php. Sửa lại cho đúng với host của bạn. và tên data nên giữ nguyên nhé. (Tạo 1 database với tên là oceandt_forum rồi import data vào). Chỉ đơn giản vậy thôi.
- Đối với mạng xã hội Me.OceanDT.Net: Nếu bạn muốn domain của bạn cũng giống như vậy thì xóa folder "me" (backup ra hãy xóa hoặc move đi nhé) rồi tạo 1 subdomain có dạng me.youdomain.com (có thể thay chữ "Me".). rồi up code lên nhé cứ vào đúng subdomain đã tạo. Còn config thì xem bên dưới.
- Còn nếu bạn ko đổi thì mặc định mạng xã hội sẽ có dạng : http://youdomain.com/me
- Cách config mạng xã hội: mở file config.php ở ngoài index ra sửa chỗ này:
$_SC = array();
$_SC['dbhost'          = 'localhost'; // DIEN LOCALHOST
$_SC['dbuser'          = 'oceandt_forum'; // USER DATABASE FORUM
$_SC['dbpw'              = '12345678'; // PASS DATABASE FORUM
$_SC['dbcharset'        = 'utf8'; // KIEU DINH DANG CHU
$_SC['pconnect'        = 0; // KHONG CHINH SUA
$_SC['dbname'          = 'oceandt_forum'; // TEN DATABASE FORUM
$_SC['tablepre'        = 'uchome_'; // PREFIX UCHOME
$_SC['charset'        = 'utf-8'; // KIEU DINH DANG CHU¯

Copy code

giữ nguyên tên data nhé.

Như vậy là xong rồi.
OceanDT.Net[Me.OceanDT.Net.zip (Dự phòng)
Nguồn: VietCoder.Org


Chỉnh sửa lúc 2016-05-11 19:12 bởi Pham_loi
Like: 0
Lên trên  Tổng số: 1Trực Tuyến: Khách: 1
Diễn đàn teen Việt Nam
CopyRight 2014