XtGem Forum catalog
logo

Chatbox|Admin nhận làm wap/web, giá cả thương lượng... Thông tin admin tại mỗi bài viết.
Home · Bang hội ·
* Đăng Nhập hoặc Đăng Kí
để sử dụng hết chức năng của diễn đàn.
Hi, Khách!
HomeBang hội » Wapmaster » PHP » Share code bạn đến từ đâu
Xuống dưới » Share code bạn đến từ đâu
avatar by Pham_loi Pham_loi
Chức vụ:
18:57:34, 03-07-2015

Demo:
http://dinhloi.xtgem.com.
Tạo tập tin referer.php và dán code này.
<?php
if (isset($_SERVER['HTTP_REFERER') && $ref=@parse_url($_SERVER['HTTP_REFERER')){
if (isset(
$ref['host'))$_SESSION['http_referer'=$ref['host';}
// tuoitrevn.biz forum wapmaster
if($_SESSION['http_referer'){
echo
'<b> Link</b> : '.$_SERVER['HTTP_REFERER'.'<br/><b> Đến Từ </b>: http://'.$_SESSION['http_referer'.'';
}else{echo
' Chao Buoi Toi';}
?>

Copy code

Like: 0
Lên trên  Tổng số: 1Trực Tuyến: Khách: 1
Diễn đàn teen Việt Nam
CopyRight 2014