logo

Chatbox|Admin nhận làm wap/web, giá cả thương lượng... Thông tin admin tại mỗi bài viết.
Home · Bang hội ·
* Đăng Nhập hoặc Đăng Kí
để sử dụng hết chức năng của diễn đàn.
Hi, Khách!
HomeBang hội » Wapmaster » PHP » Nhận biết hệ điều hành bằng PHP
Xuống dưới » Nhận biết hệ điều hành bằng PHP
avatar by Pham_loi Pham_loi
Chức vụ:
10:46:14, 04-05-2016

Nếu bạn đang tìm kiếm phương pháp để lấy thông tin hệ điều hành của người dùng khi họ truy cập vào website của bạn thì bài viết này có thể giúp ích được cho bạn. Bạn đang làm một website để chia sẻ phần mềm, bây giờ bạn muốn phân loại phần mềm dựa theo thông tin của hệ điều hành, cách tốt nhất và đơn giản nhất mà bạn có thể sử dụng đó là kiểm tra HTTP_USER_AGENT.

<?php
function get_operating_system() {
    
$result 'Unknown OS';
    
$os = array(
        
'/windows nt 10.0/i' => 'Windows 10',
        
'/windows nt 6.3/i' => 'Windows 8.1',
        
'/windows nt 6.2/i' => 'Windows 8',
        
'/windows nt 6.1/i' => 'Windows 7',
        
'/windows nt 6.0/i' => 'Windows Vista',
        
'/windows nt 5.2/i' => 'Windows Server 2003/XP x64',
        
'/windows nt 5.1/i' => 'Windows XP',
        
'/windows xp/i' => 'Windows XP',
        
'/windows nt 5.0/i' => 'Windows 2000',
        
'/windows me/i' => 'Windows ME',
        
'/win98/i' => 'Windows 98',
        
'/win95/i' => 'Windows 95',
        
'/win16/i' => 'Windows 3.11',
        
'/macintosh|mac os x/i' => 'Mac OS X',
        
'/mac_powerpc/i' => 'Mac OS 9',
        
'/linux/i' => 'Linux',
        
'/ubuntu/i' => 'Ubuntu',
        
'/iphone/i' => 'iPhone',
        
'/ipod/i' => 'iPod',
        
'/ipad/i' => 'iPad',
        
'/android/i' => 'Android',
        
'/blackberry/i' => 'BlackBerry',
        
'/webos/i' => 'Mobile'
    
);
    
$user_agent $_SERVER['HTTP_USER_AGENT';
    foreach(
$os as $regex => $value) {
        if(
preg_match($regex$user_agent)) {
            
$result $value;
            break;
        }
    }
    return 
$result;
}
?>

Copy code

Nguồn: hocwp.net

Like: 0
Lên trên  Tổng số: 1Trực Tuyến: Khách: 1
Diễn đàn teen Việt Nam
CopyRight 2014

XtGem Forum catalog