logo

Chatbox|Admin nhận làm wap/web, giá cả thương lượng... Thông tin admin tại mỗi bài viết.
Home · Bang hội ·
* Đăng Nhập hoặc Đăng Kí
để sử dụng hết chức năng của diễn đàn.
Hi, Khách!
HomeBang hội » Wapmaster » PHP » Lỗi MySQL server has gone away
Xuống dưới » Lỗi MySQL server has gone away
avatar by Pham_loi Pham_loi
Chức vụ:
11:32:42, 11-05-2016

"MySQL server has gone away". Thay thế một thông điệp là "Bạn mất kết nối với máy chủ trong thời gian truy vấn". Có một số nguyên nhân gây ra nó. Nhìn chung, nếu bạn dùng shared host bạn hiếm khi sửa đc lỗi này vì nó nằm ở phía server.

Các nguyên nhân phổ biến nhất là:

1. Server hêt thơi gian chờ và đóng kết nối. Mỗi kết nối mở ra có giới hạn 1 khoảng thời gian nhất định và sau khoảng này, máy chủ CSDL sẽ đóng kết nối lại dù bạn muốn hay không. Vì vậy, nếu script của bạn xử lý quá lâu, lâu hơn khoảng thời gian cho phép giữ kết nối này thì sau đó nếu bạn có truy vấn lại thì bạn sẽ gặp lỗi này, vì lúc này kết nối đạ bị tự động đóng.

2. Một lý do phổ biến là khi truy vấn MySQL sảy ra lỗi và MySQL tự đóng kết nối hoặc do bạn tự đóng kết nối và sau đó cố gắng chạy một truy vấn về việc đóng kết nối. Đây là một vấn đề đơn giản.

3. Kết nối TCP/IP đã hết thời gian timeout. Điều này có thể xảy ra nếu bạn có được bằng cách sử dụng lệnh: mysql_options (..., MYSQL_OPT_READ_TIMEOUT, ...) hoặc mysql_options (..., MYSQL_OPT_WRITE_TIMEOUT, ...). Trong trường hợp này tăng timeout, như mô tả ở trên, có thể giúp giải quyết vấn đề.

4. Bạn đã gặp một timeout trên máy chủ và các bên tự động kết nối lại trong những client bị vô hiệu hóa.

5. Bạn cũng có thể nhận được các lỗi này, nếu bạn gửi một yêu cầu đến máy chủ mà không đúng, hay quá lớn. Nếu mysqld sẽ nhận được một gói có nghĩa là quá lớn hoặc ra lệnh, nó giả định rằng cái gì đã đi sai với client và đóng kết nối. Nếu bạn cần truy vấn lớn (ví dụ, nếu bạn làm việc với cột BLOB lớn), bạn có thể tăng giới hạn các truy vấn bằng cách đặt các giá trị của max_allowed_packet tăng lên, trong đó có một giá trị mặc định của 1MB.

6. INSERT hoặc thay thế một query chèn một nhiều hàng cũng có thể gây ra các loại lỗi. Hoặc là một trong những lời truy vấn sẽ gửi một yêu cầu cho máy chủ bất kể số lượng các hàng sẽ được lắp vào, vì vậy, bạn thường có thể tránh những lỗi bằng cách giảm số lượng hàng được gửi cho mỗi INSERT hoặc thay thế.

7. Bạn cũng có được một kết nối bị mất nếu bạn đang gửi một gói 16MB hoặc lớn hơn, nếu client của bạn là cũ quá 4.0.8 và máy chủ của bạn là 4.0.8 trở lên, hoặc các cách khác tương tự.
Nguồn: svit

Like: 0
Lên trên  Tổng số: 1Trực Tuyến: Khách: 1
Diễn đàn teen Việt Nam
CopyRight 2014

Polly po-cket