Lamborghini Huracán LP 610-4 t
logo

Chatbox|Admin nhận làm wap/web, giá cả thương lượng... Thông tin admin tại mỗi bài viết.
Home · Bang hội ·
* Đăng Nhập hoặc Đăng Kí
để sử dụng hết chức năng của diễn đàn.
Hi, Khách!
HomeBang hội » Wapmaster » PHP » Làm sao để biết, lấy được nội dung một bài
Xuống dưới » Làm sao để biết, lấy được nội dung một bài
avatar by Pham_loi Pham_loi
Chức vụ:
23:56:39, 23-02-2016

Để tiếp tục với Series Wap Programming, mình xin đưa ra một vài bài toán thường gặp trong lập trình, thiết kế wap.

Bài toán thứ nhất: Làm sao để biết, lấy được nội dung một bài

img

Như các bạn vẫn thấy một trang wap đôi khi chỉ cần xử lí trên đúng 1 file.
Nhưng làm sao để người ta làm cho nó lúc hiển thị nội dung này, lúc lại hiển thị nội dung khác.
Đây là một vấn đề khá đơn giản với những ai đã biết về PHP.
Nhưng với những bạn mới học hoặc đang tìm hiểu thì lại là một vấn đề khó.

Để tìm hiểu ta xét 1 ví dụ.
trang này http://sangame.net/forum/index.php?id=39117
và trang này
http://sangame.net/forum/index.php?id=39164

Như ta thấy ở trên, tuy cùng xử lí trên một file là /forum/index.php nhưng tại sao lại có sự khác biệt về nội dung ở đây?
Nhìn qua thì ta thấy trên 2 url có 2 tham số khác nhau đó là id=39117 và id=39164 ~> đây chính là mấu chốt vấn đề.
Mỗi bài viết sẽ tương đương với một ID khác nhau (CÓ thể lưu trong CSDL, hoặc lưu ở file log). Nghĩa là chúng có id khác nhau.

Vậy làm sao để sử dụng chúng?

Để lấy được cái id này đưa vào trong php ta dùng biến $_GET
Biết $_GET là biến toàn cục (Super global) bạn muốn truy xuất ở đâu cũng được.

Mình sẽ làm như sau:
<?php
$id
=$_GET['id';
switch (
$id
{
case 
1:
echo 
'Nội dung 1';
break;
case 
2
echo 
'Nội dung 2';
break;
default:
echo 
'Không có bài viết với id này';
break;
}
?>

Copy code

Đó chỉ là ví dụ đơn giản để bạn dễ hiểu.

Ứng dụng thực tế của bài toán này với wapmaster.

Ở đây mình thấy các bạn đa số chuyển sang làm wap trên host là do đang làm trên xtgem.. thì bị sus nên chuyển qua host.
Nhưng các bạn vẫn không muốn mất data. Cách giải quyết ở đây như thế nào?

Mình sẽ làm một ví dụ nho nhỏ để các bạn tham khảo.

Giả sử các bạn đã zip được các file html trên xtgem về và đưa chúng vào thư mục files

làm sao để truy xuất các file html đó mà có 1 header, footer chung?

các bạn tạo file index.php với nội dung như sau:
<?php

include_once 'header.php'//file header của bạn

$file=$_GET['file'//Lấy tên file
$path='files/'.$file;

if(
file_exists($path)) //Hàm này sẽ kiểm tra file đó có tồn tại không
{
 include_once 
$path;
}
else
{
echo 
'Xin lỗi! File này không tồn tại';
}

include_once 
'footer.php'//file footer của bạn
?>

Copy code


Bây giờ muốn xem file nào thì chạy http://domain/index.php?file=filename.html

Xong rồi đó img

Ai còn bài nào mà chưa hiểu lôi ra ở đây nhé
img
Nguồn: sangame.net

Like: 0
Lên trên  Tổng số: 1Trực Tuyến: Khách: 1
Diễn đàn teen Việt Nam
CopyRight 2014