XtGem Forum catalog
logo

Chatbox|Admin nhận làm wap/web, giá cả thương lượng... Thông tin admin tại mỗi bài viết.
Home · Bang hội ·
* Đăng Nhập hoặc Đăng Kí
để sử dụng hết chức năng của diễn đàn.
Hi, Khách!
HomeBang hội » Wapmaster » PHP » Fix lỗi "phpMyAdmin - error #2003 - The server is not responding"
Xuống dưới » Fix lỗi "phpMyAdmin - error #2003 - The server is not responding"
avatar by Pham_loi Pham_loi
Chức vụ:
17:58:07, 26-05-2016

AppServ không kén đường dẫn. Chỉ cần cài với tên thư mục 8 ký tự và không có khoảng trắng là tốt nhất. Vấn đề báo lỗi #2003 là do services của MySQL không chạy được. Bạn cần kiểm tra lại services của hệ điều hành (trong phần Administrator Tools, kiểm tra MySQL services. Nếu trạng thái của nó chưa được started thì đích thị nguyên nhân này)

Lý do:

Khi bạn uninstall gói AppServ trước đó để cài lại thì theo lý thuyết, Winodws sẽ gỡ bỏ toàn bộ file, thư mục của bản cũ. Nhưng thực tế thì registry vẫn giữ thông tin của MySQL services cũ chứ không gỡ bỏ hoàn toàn. Vì vậy, khi bạn cài mới thì Windows không cấp services cho bản mới được vì trong registry đã có services với tên MySQL tồn tại rồi. Bản cũ thì không chạy được, bản mới thì không được đăng ký để chạy nên MySQL không kích hoạt song song với PHP dẫn đến phpmyadmin không nhận được xử lý phản hồi của MySQL server.

Cách khắc phục:

Cách 1. Cài lại Windows sạch, chưa có AppServ. Sau đó cài AppServ bình thường.

Cách 2. Làm thủ công: Mở registry (chạy lệnh regedit từ menu Start/Run)
Tìm từ khóa MySQL và kiểm tra nếu từ khóa đó có thông tin là đường dẫn của bản cũ thì xóa nó đi. Thực hiện tìm tiếp đến khi nào không còn từ khóa MySQL cho bản cũ nữa. Đóng cửa sổ Regedit và restart máy tính
Cuối cùng: Cài lại AppServ.
Tôi cũng đã điên đầu với vấn đề này, phải mất 3 giờ để tìm ra nguyên nhân và đã khắc phục được.
Nguồn: dvtanvn - nhatnghe.com

Like: 0
Lên trên  Tổng số: 1Trực Tuyến: Khách: 1
Diễn đàn teen Việt Nam
CopyRight 2014